MS Jizerská > Aktuality > > Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 NA MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PODLE § 2 zákona č. 67/2022 Sb.

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu/ Дата та час запису:

 1. 6. a 8. 6. 2022 od 14:00 do 18:00 hodin

7-8 червня з 14:00 до 18:00 для дітей 1 класів

 

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola, Jizerská 4, České Budějovice

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi viz příloha, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії див додаток, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

 1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let);

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 1. e) místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování) місце проживання дитини (наприклад, договір оренди, довідка про житло)
 2. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V případě, že nebude dítě s povinným předškolním vzděláváním přijato na školu, kam byla podána žádost, bude zákonný zástupce písemně informován o připravené kapacitě na jiné mateřské škole (do 30 dnů od podání žádosti).

У разі неприймання дитини, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад до школи, куди було подано заяву, законному представнику буде письмово повідомлено про підготовлене місце в іншому дитячому садку (протягом 30 днів з моменту звернення).

Žádosti o přijetí budou vyplněny na místě, případně je možné přijít s předvyplněnou žádostí. Uchazečům budou přidělena registrační čísla, pod kterými budou následně zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webu spádové školy uchazeče.

Заявки на вступ заповнюються на місці, або є можливість принести попередньо заповнену заяву. Абітурієнтам буде присвоєно реєстраційні номери, за якими результати процедури вступу будуть оприлюднені на веб-сайті загальноосвітньої школи кандидата.

 

Спеціальний запис до дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році для дитячих садочків, залучених містом Ческе Будєйовіце

для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв'язку зі збройним конфліктом на території України.

Реєстрація заявок відбуватиметься для всіх перерахованих нижче дитячих садків у дитячому садку Jizerská, Jiyerská 4, České Budějovice 370 11. https://mapy.cz/s/kokogocuge

27.5. - 6.6.2022 -  завантаження заяв та форм https://www.c-budejovice.cz/zvlastni-zapis-do-zs-ms-pro-deti-z-ukrajiny

 1. - 8.6.2022 - прийом заяв у дитячому садочку Jizerská,

од 14:00 до 18:00

 

Дошкільна освіта відбувається в дитячому садочку і розрахована на дітей, як правило, від 3 до 6 років.

Mateřská škola, Jizerská 4   Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka, Rudolfovská 143
Mateřská škola Dlouhá 35, MŠ Františka Ondříčka   Mateřská škola Sedmikráska, Železničářská 12
Mateřská škola, Dlouhá 35   Mateřská škola, U Pramene 13
Mateřská škola, J. Opletala 22   Mateřská škola, Vrchlického nábřeží 1a
Mateřská škola, K. Štěcha 5   Mateřská škola, Zeyerova 33
Mateřská škola, Větrná 24   MŠ Kališnická 5a - ZŠ Vl. Rady
Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46   Mateřská škola, E. Pittera 2
Mateřská škola, Neplachova 3   Mateřská škola, Papírenská 23
Mateřská škola, Nerudova 53   Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48
Mateřská škola, Pražská 17   Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 14
Mateřská škola, Pražská 17A. Trägera 44   MŠ K. Šatala - ZŠ Nová
Mateřská škola, Vrchlického nábřeží 1a,  Otakarova 11   Mateřská škola, Čéčova 40/1
Š Staroměstská - ZŠ J.Š.Baara    

 

Dokumenty ke stažení

Další aktuality

Přerušení provozu školy – 27.11.2023

Přerušení provozu školy V pondělí 27.11.2023   Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se ...

Důležité

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Akce

Divadlo Bambini

Minulý týden k nám do školky zavítalo divadlo Bambini s představením Popletené pohá...

Divadlo

Mistráček ve florbale

Tým dětí z naší mateřské školy se v pondělí 23. října zúčastnil Mistráčku ...

Akce