HISTORIE NAŠÍ MŠ

Publikováno: 15.09.2020
MS Jizerská > HISTORIE NAŠÍ MŠ

HISTORIE NAŠÍ MŠ

Publikováno: 15.09.2020

Něco o naší škole

Lokalita:

Mateřská škola se nachází v klidné lokalitě sídliště Vltava, nedaleko nákupního centra Globus. V blízkém okolí mateřské školy protéká řeka Vltava a rozkládá se přírodní rezervace Vrbenské rybníky. Procházky touto kouzelnou krajinou nabízejí v každém ročním období pohled na pohádkovou přírodu a život v ní. Dětem je tak dána možnost poznávat, učit starat se a uctívat přírodu, neničit její krásu.

Trochu historie:

Do provozu byla postupně uvedena v roce 1984 jako Společné zařízení jeslí a mateřská školy. 8 tříd měla mateřská škola a jesle 4 oddělení. V roce 1990 byl zvýšen počet tříd na 11 a zachováno 1 oddělení jeslí. V roce 1996 byly jesle zrušeny.

Na základě snižování počtu dětí došlo postupně k uzavírání tříd. Konečný počet byl 5 tříd. Volné prostory byly nabídnuty k pronájmu šesti organizacím. V lednu 2008 byla opět dána do provozu 6. třída. Od školního roku 2009/2010 byly po celkové rekonstrukci pavilonu zprovozněny další dvě třídy. Pro školní rok 2017/2018 byl provoz stanoven pro 7 tříd z důvodu sníženého počtu dětí. Od školního roku 2019/2020 je opět v provozu 8. Tříd.

Současný stav:

Čtyři poschoďové budovy mateřské školy jsou propojeny spojovací chodbou. V každé budově jsou 2 třídy, které jsou dostatečně prostorné. Každá třída má svou šatnu pro děti, sociální zařízení, učebnu, hernu, ložnici, přípravnou kuchyňku, kabinet na učební pomůcky a šatnu se sociálním zařízením pro učitele. Třídy mají velmi dobré prostorové podmínky pro rozvinutí her a různé pohybové aktivity dětí. Všechny přízemní třídy mají přístupnou terasu.

Dostatek a rozmanitost hraček, didaktických pomůcek, tělovýchovného nářadí a náčiní zajišťuje širokou škálu nabídek aktivizující a podporující rozvoj kompetencí ve všech oblastech, především jemné a hrubé motoriky, představivosti a komunikace.  Všeje průběžně obnovováno a doplňováno.

V hospodářské budově se nachází školní kuchyně s přilehlými prostory, jídelna pro zaměstnance, kanceláře, sklady, zázemí provozních zaměstnanců, sociální zařízení.

Velká školní zahrada poskytuje dětem celoroční možnost k dostatečnému pohybovému vyžití.Je vybavena dvěma hřišti, dřevěnými hracími prvky, pískovišti. Je zde dostatek laviček, vzrostlých stromů a keřů. Každá budova má ze zahrady přístupné sociální zařízení, sklad na hračky a zahradní nářadí a náčiní. V letních měsících jsou využívány zahradní sprchy a mlžítka.

Další dvě budovy jsou dány do pronájmu – Domino - Městská charita České Budějovice a Centrum ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA - ZČ HB Forest České Budějovice.

KONCEPCE A CÍLE ŠKOLY

Koncepce školy je zaměřena na vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem KOLV DUHOVÝ ROK.

Cílem tohoto programu je vést děti k ohleduplnosti, kamarádství, toleranci a respektování druhé osobnosti.Velký důraz je kladen na rozvoj prosociálního chování, na rozvoj komunikačních schopností a na výchovu ke zdraví a zdravému životního stylu.

 

ROZDĚLENÍ DO TŘÍD
  1. třída (Berušky) je určena nejmenším dětem 2 – 3 roky,

2. – 8. třída jsou věkově prostupné (smíšené).

V naší škole máme tři třídy, které mají rozšířené zaměření.

  1. Třída (Slavíci) je s rozšířenou hudební výukou,
  2. Třída (Motýlci) je s rozšířenou výtvarnou výukou
  3. Třída (Mravenečci) s environmentálním zaměřením

 

PROVOZ ŠKOLY 

6.00 – 17.00 hodin

Denní řád, vychází z potřeb a přání dětí,  je dostatečně pružný a pevně stanovené jsou pouze časy pro podávání jídla (3 hodinové intervaly).

DALŠÍ AKTIVITY ROZVÍJEJÍCÍ TALENT DĚTÍ

Všichni učitelé mají odpovídající vzdělání, aby mohli rozvíjet děti po všech stránkách.

Děti mají možnost vybrat si činnosti podle svého zájmu kdykoliv během dne ve své třídě (hudební, výtvarné, pracovní, pohybové, dramatické,…). Děti se zúčastňují různých akcí – veřejná vystoupení (vítání občánků, návštěvy v domovech pro seniory, …), výtvarné soutěže…

Toto zajišťují učitelé po menších skupinkách. S dětmi pracují formou vzdělávací nabídky, podporují jejich samostatnost, tvořivost a nápaditost, dávají přednost prožitkovému učení. Rozvíjí v dětech zdravé sebevědomí a úctu ke všemu co je obklopuje.