Kurz českého jazyka

Publikováno: 08.03.2022
MS Jizerská > Kurz českého jazyka

Kurz českého jazyka

Publikováno: 08.03.2022

ČESKÝ JAZYK PRO DĚTI S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM 

Mateřská škola Jizerská 4, České Budějovice nabízí ve školním roce 2022/2023 kurz českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem. Jedná se o kroužek, který probíhá v prostorách mateřské školy v době poledního odpočinku od 12:15 do 13:00 pod vedením paní učitelek z mateřské školy.
Cílem tohoto kroužku je rozšířit u dětí slovní zásobu v českém jazyce, pracovat na správném větném souvětí, upevňovat a rozšiřovat komunikaci v českém jazyce. Paní učitelky využívají různé zábavné metody a formy práce, metodu KIKUS a také interaktivní tabuli. Děti jsou rozděleny do dvou učebních skupin.
1. skupina - každé pondělí, pod vedením paní učitelky Kateřiny Bambulové

 

2. skupina - každou středu, pod vedením paní učitelky Kateřiny Svobodové

český jazyk logo