Spolupráce s JČU

Publikováno: 08.03.2022
MS Jizerská > Spolupráce s JČU

Spolupráce s JČU

Publikováno: 08.03.2022

jihočeská univerzita logo

 

Pedagogická fakulta

V roce 2020 naše školka získala status fakultní školy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

PF JU si je dobře vědoma potřeby úzké spolupráce se školami. Vybraným a mimořádně kvalitním mateřským , základním a středním školám proto propůjčuje status „fakultní škola“.

Fakultní školy se stávají partnery při zajišťování kvalitního vzdělávání studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, zejména studijních programů učitelského zaměření akreditovaných na fakultě.

Pedagogové a žáci fakultních škol získávají partnerstvím možnost nadstandartního přístupu k informacím, ke vzdělávacím programům a projektům realizovaným fakultou i k doplňkovým službám, které fakulta nabízí učitelům, studentům i žákům těchto škol.

Pedagogové fakultních škol se díky svým zkušenostem stávají partnery kateder a výzkumných týmů podílejících se jednak na přípravě budoucích učitelů, jednak realizujících výzkum v jednotlivých oblastech a oborech vzdělávání, které souvisejí s akreditovanými programy fakulty.

 

Kritéria udělení statusu „fakultní škola“

 

  1. Ve škole se realizuje kvalitní výuka, kterou zajišťují kvalifikovaní a kreativní pedagogové příslušných aprobací.
  2. Pedagogové fakultních škol prosazují ve výuce inovativní metody a postupy a mají zájem na jejich rozvoji ve spolupráci s vyučujícími či studenty fakulty.
  3. Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem o intenzivní komunikaci s pracovišti fakulty a při pedagogických praxích také s praktikujícími studenty fakulty.
  4. Vedení školy a jednotliví pedagogové mají zájem aktivně se podílet na přípravě budoucích učitelů, umožňují realizaci pedagogických praxí (náslechy, výukové hodiny), spolupracují s pracovišti fakulty na přípravě a realizaci přednášek, seminářů pro studenty učitelství, podílejí se na poskytování konzultací či na tvorbě výukových materiálů.
  5. Vedení školy jednotliví pedagogové umožňují ve škole provádět výzkumné aktivity fakultních kateder, výzkumných týmů či praktikujících studentů.

 

sociálně zdravotní fakulta logo

 

Zdravotně sociální fakulta

 

Od roku 2020 se podílíme na vzdělávání pro obor Pediatrické ošetřovatelství PS. V rámci této spolupráce umožnujeme praxi studentům 1. ročníku.