Heterogení třídy

Publikováno: 20.09.2021
MS Jizerská > Heterogení třídy

Heterogení třídy

Publikováno: 20.09.2021

Proč heterogenní třídy (věkově prostupné – smíšené)?

 

Význam věkově heterogenních tříd

Děti se přirozeně učí napodobováním. Vedle rodiny a učitelky v mateřské škole je jim nejbližší věkově heterogenní skupina dětí v mateřské škole. Smyslem principu věkově heterogenních tříd je vytvořit dětem ve skupině mnohem větší prostor pro spolupráci. Děti se tak učí navzájem způsobem, který nemohou nahradit ani učitelé, ani rodiče. Protože si jsou ve svém myšlení, pocitech, řeči a představivosti mnohem blíže než dospělí, mohou si předávat poznatky a zkušenosti znatelně jednodušeji.

Je zajímavé pozorovat, jak dobře a lehce se mladší děti učí od starších, starší jsou neuvěřitelně trpěliví k potížím mladších. Tím, že něco vysvětlují, stává se jim předmět vysvětlování jasnější.

Jestliže jsou starší děti vyzvány mladšími, aby pomohly při práci nebo podaly vysvětlení, jsou tyto starší děti nuceny své znalosti strukturovat, aby je mohly srozumitelně podat dál mladším dětem. Protože jen to, čemu člověk sám porozumí, může vysvětlit druhému člověku.

Starší děti si tak rozšiřují své vlastní schopnosti. Kromě toho posilují své vlastní sebevědomí, protože to, co jim dříve přišlo velmi složité, je dnes pro ně velmi jednoduché.

Hra ve věkově smíšené skupině poskytuje dítěti více možností k napodobování, experimentaci, k pozorování. Protože se hra během vývoje dítěte mění, poskytuje mu věkově smíšená skupina možnost poznat znaky vývojově pozdějších stádií a dítě je může zkoušet i v ranějším stádiu. „Obě stádia mohou existovat vedle sebe, avšak pozdější nemůže rannější předbíhat.

 

 

Věkově heterogenní třídy mají tato pozitiva:

1) dovoluje mladším dětem účastnit se aktivit, které by nemohly provádět jen s vrstevníky

2) podporuje nesoutěživé a kreativní formy her, které jsou ideální k získání nových schopností

3) umožňuje těm, kteří jsou napřed či pozadu najít ostatní na stejné úrovni

4) dovoluje mladším dětem inspirovat se aktivitami starších, a naopak

5) umožňuje mladším dětem získat pomoc a rady, aniž by ztratily svoji autonomii

6) umožňuje starším dětem učit se prostřednictvím vyučování

7) umožňuje starším dětem procvičovat pečování o mladší a vyvinout si smysl zodpovědnost a zralosti.

 

 

Co může poskytnout dítěti věkově smíšená skupina v mateřské škole?

  • tato skupina nabízí širší škálu sociálních vazeb, možných vzorců chování.
  • K potřebám předškolního dítěte patří (podle Maslowa) potřeba ztotožnění, potřeba příkladu.
  • Starší kamarád, který už něco umí, je často pro dítě více motivující než výchovná práce dospělých (ač si to neradi přiznáváme).
  • Stejně tak sebedůvěru získává dítě snáze ve věkově smíšené skupině.
  • Mladším se dítě stává vzorem, starší mu mohou pomoci něco pochopit, něco udělat.

Pokud vás zajímá více k heterogenním třídám - soubor ke stažení níže v dokumentech.

Dokumenty ke stažení