Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji

Publikováno: 08.03.2022
MS Jizerská > Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji

Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji

Publikováno: 08.03.2022

EU pomoc nejchudším logo

 

Poskytovatelem prostředků na realizaci projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen „MPSV“)

  • Klíčová aktivita č. 01 – Potravinová pomoc ve formě poskytování stravy v zařízeních školního stravování

Partner projektu zajistí nákup potravin, přípravu hotových jídel a jejich poskytování formou stravování žákům, kteří navštěvují předškolní vzdělání v mateřské škole.

  • Klíčová aktivita č. 02 – Řízení projektu

Partner vykonává část této aktivity spočívající v předávání podkladů a údajů pro zpracování zpráv o realizaci projektu a poskytování další součinnosti při řízení projektu příjemci. Koordinátor potravinové pomoci ve formě stravného je ředitel školy, nebo jím pověřený zástupce, který zabezpečí koordinaci projektových aktivit na straně partnera projektu a zajistí komunikaci a předávání podkladů příjemci.

Potravinová pomoc ve formě stravného v rámci projektu je určena cílové skupině:

  • děti ve věku 3 – 7 let navštěvující mateřskou školu, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v rozhodném období v hmotné nouzi
  • cílovou skupinu ověří místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce v období květen-srpen 2021 a leden 2022. Úřad práce rovněž informuje zákonné zástupce o povinnostech spojených se zařazením dítěte do projektu.

Jihočeský kraj logo