Akce organizované školkou

Publikováno: 18.08.2020
MS Jizerská > Akce organizované školkou

Akce organizované školkou

Publikováno: 18.08.2020

 • Návštěvy divadelních představení
 • Besídky pro rodiče
 • Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost
 • Vystoupení hudební třídy při vítání občánků a v Domě pečovatelské služby
 • Spolupráce a vzájemné návštěvy dětí s MŠ Arpida
 • Návštěva 1. třídy ZŠ a ZUŠ Vltava
 • Návštěvy s výchovně vzdělávacím zaměřením ve SVK a Cassiopeia
 • Školní výlety
 • Účast na výtvarných soutěžích
 • Spolupráce s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem
 • Návštěvy s výchovně-vyučovacím programem v knihovně, pobočka Vltava