Kreslené koťátko

8. Koťátka

Třídní vyučující:
Hana Součková
Monika Chodorová
Asistentka pedagoga Kateřina Hadačová

MS Jizerská > Třídy > 8. Koťátka
Kreslené koťátko

8. Koťátka

Charakteristika třídy

OTEVÍRACÍ DOBA TŘÍDY

6:00 - 15:30

(od 15:30 jsou děti spojeny v sedmé třídy Mravenečků)

 

Charakteristika třídy

Předškolní období je z hlediska vývoje dítěte velmi důležité a naše MŠ v životě dítěte může sehrát pozitivní roli. V této heterogenní třídě máme zapsaných 25 dětí. Každé dítě je jiné, a tudíž se snažíme ke každému z nich přistupovat individuálně, podle jejich potřeb. Dbáme na pravidelný denní rytmus a jednotlivé tematické celky jsou zařazovány podle třídního vzdělávacího programu. Hlavní řízená činnost probíhá v dopoledních hodinách přiměřená ke každé věkové skupině. Pobyty venku trávíme vycházkami po okolí MŠ, využíváme dopravní hřiště a naši školní zahradu, kde si s dětmi dostatečně zasportujeme. Po dobrém obědě probíhá v ložnici zasloužený odpočinek. Aby se starší děti předškolního věku a děti s odloženou školní docházkou mohly intenzivně připravovat do jejich budoucí ZŠ, mají odpolední odpočinek kratší. Dbáme na bezpečnost, hygienu a na přátelskou atmosféru s důvěrou.

 

MOTTO:

„Poslouchat dospělého, to dětem nikdy moc nešlo,ale co se jim vždy dařilo, bylo jejich napodobování.“

 • navazovat na rodinnou výchovu a doplňovat ji
 • přistupovat ke každému dítěti individuálně podle jejich potřeb
 • připravovat dětem dobré základy pro další vzdělání a vstup do základní školy

James Baldwin

Snažíme se o vytvoření TVP, které vychází z dlouhodobých cílů předškolního vzdělání.

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Získání osobní samostatnosti, schopnost projevovat se jako samostatná osoba působící na své okolí
 • Podporování celkového zdraví dítěte – tělesného, duševního, sociálního
 • Podporování vztahu ve smyslu společenském i přírodním

Naše školní kurikulum je určeno nejen pedagogickým pracovníkům a dětem, ale i rodičům, kteří se na jeho tvorbě podílejí.

 

Během roku jsou pro děti a rodiče připravované pravidelné akce:

 • den otevřených dveří
 • besídky pro rodiče
 • návštěva divadelních představení
 • spolupráce s Hasičským záchranným sborem a s Policií ČR
 • návštěva 1.třídy ZŠ a ZUŠ Vltava
 • seznámení se s polytechnickou výukou
 • školní pobyty v přírodě
 • školní výlety
 • návštěva centra Cassiopeia
 • kurzy plavání a bruslení

Třídní kontakty

Třídní telefon
Třídní email
 • kotatka@msjizerska.cz
Vyučující
 • Hana Součková
 • Monika Chodorová
 • Asistentka pedagoga Kateřina Hadačová

Galerie

Třídní aktuality

Pasování předškoláků

Pasování předškoláků osmé třídy Koťátek.

Koťátka

Výlet na zmrzlinu

Dnešní výlet na zmrzlinu si dětičky moc užily.

Akce Koťátka

Řemeslný jarmark

Řemeslný jarmark byl v naší školce pořádán k příležitosti Dne rodin. Děti s ...

Akce

Sportovní den s Madetou

Společnost Madeta uspořádala pro předškolní děti z naší mateřské školy sportovní dopoledne ...

Akce