Kreslená žabička

5. Žabičky

Třídní vyučující:
Bc. Tereza Bury
Bc. et Bc. Kateřina Kubátová

MS Jizerská > Třídy > 5. Žabičky
Kreslená žabička

5. Žabičky

Charakteristika třídy

OTEVÍRACÍ DOBA TŘÍDY

7:00 - 16:30

(od 15:30 jsou zde spojeny děti z šesté třídy Motýlků)
(od 16:30 jsou děti spojeny v sedmé třídě Mravenečků)

 

Naše třída (žabičky) se nachází v modrém pavilonu v přízemí a navštěvuje jí 25 dětí ve věkovém rozmezí od 3 do 7 let.

Cílem je vést děti k dobrým morálním návykům, kamarádství mezi sebou, ohleduplnosti k druhým a respektu, základním sportovním dovednostem (rychlost, postřeh, obratnost, vytrvalost) a k fair play při sportovních aktivitách. Zároveň respektujeme individuální potřeby a možnosti každého dítěte.

 

S dětmi zpíváme, malujeme, tvoříme z různých materiálů, čteme si pohádky, cvičíme a posilujeme naše tělo, chodíme na procházky k Vrbenským rybníkům nebo k řece, tancujeme a hrajeme si.

 

Jezdíme do města na různé vzdělávací programy (hasiči, záchranáři, muzeum,  cassiopeia, sportovní akce, výlov apod.) Každý týden si povídáme o jiném tématu dle TVP, který je umístěný na nástěnce v šatně.

 

Řídíme se heslem „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Tím vedeme děti k samostatnosti.

 

Během roku jsou pro děti i rodiče připravované různé akce:

 

 • Kurz bruslení a plavání
 • Škola v přírodě
 • Výchovně-vzdělávací programy v Cassiopeie
 • Školní výlet
 • Spolupráce s hasiči, policií a ZZS.
 • Besídky, opékání buřtů a rozloučení s předškoláky.
 • Návštěva divadelních představení.
 • Den otevřených dveří.
 • Účast na sportovním dnu pro děti.

 

 

Základní specifické cíle naší třídy:

 

 • Pomoci rodičům i dětem orientovat se v novém prostředí.

 

 • Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i receptivní (vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromečku, Velikonoce, dušičky, svátky apod).

 

 • Rozvíjet pohybové dovednosti v jemné a hrubé motorice, osvojovat si poznatky o sportech a zdravém životním stylu.

 

 • Upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti, rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti a vytvářet základy pro práci s knihou.

 

 • Osvojit si základní pracovní a hygienické návyky.

 

 • Pěstovat v dětech smysl pro krásu, představivost, rozvíjet jejich fantazii a tvořivé schopnosti, výtvarně vyjadřovat určitou atmosféru, náladu, děj.

 

 • Vytvářet u dětí základy estetického zájmu k životnímu prostředí.

Třídní kontakty

Třídní telefon
Třídní email
 • zabicky@msjizerska.cz
Vyučující
 • Bc. Tereza Bury
 • Bc. et Bc. Kateřina Kubátová

Galerie

Třídní aktuality

Řemeslný jarmark

Řemeslný jarmark byl v naší školce pořádán k příležitosti Dne rodin. Děti s ...

Akce

Sportovní den s Madetou

Společnost Madeta uspořádala pro předškolní děti z naší mateřské školy sportovní dopoledne ...

Akce

Divadlo Letadla – Do vesmíru

Dne 14. 6. nás navštívilo divadlo Letadlo. Tentokrát jsme raketou odletěli do vesmíru. Prohlé...

Akce Divadlo

Kurz první pomoci

Paní učitelky se zúčastnily kurzu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy. Kurz je pořá...

ZAJÍMAVOST