Kreslené Sluníčko

4. Sluníčka

Třídní vyučující:
Bc. Hana Boudová Švejkarová
Bc. Jana Matušincová

MS Jizerská > Třídy > 4. Sluníčka
Kreslené Sluníčko

4. Sluníčka

Charakteristika třídy

OTEVÍRACÍ DOBA TŘÍDY

7:00 - 16:30

(od 15:30 jsou zde děti ze třetí třídy Slavíčků)
(od 16:30 jsou děti spojeny v sedmé třídě Mravenečků)

 

Třída „Sluníček" se nachází v prvním poschodí oranžového pavilonu. Je heterogenní s maximálním počtem 25 dětí pro věkovou skupinu 3-7 let. Ve třídě převládá oranžová barva. Na děti působí příjemným a uklidňujícím dojmem. Místnost je rozdělena na část herní vzadu a část pracovní vpředu. Třída je prostorná a přehledná, plně vyhovuje individuálním i skupinovým hrám a činnostem dětí a režim je stanoven tak, aby vyhovoval potřebám dětí i rodičů. Třída je vybavena klavírem, interaktivní tabulí, televizorem, DVD přehrávačem. Podle možností chceme postupně doplňovat podle věku dětí ve třídě hračky a didaktické pomůcky.

Každé z dětí má připraveno své portfolio, zde se budou průběžně zařazovat jeho výtvory, zaznamenávat přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte. Vycházet budeme ze ŠVP PV a TVP – Kolpíkův duhový rok, Duhová školka. Obě učitelky společně rozpracují jednotlivá témata. Týdenní plán činností se vyvěsí v šatně dětí, aby rodiče měli přehled, co děti dělají. Chceme, aby výchovně vzdělávací proces probíhal v příjemné atmosféře, respektujeme individuální potřeby dětí. Naším záměrem je jít cestou kvality, ne kvantity. Všechny akce je dobré umět prožít. Jen tak to má význam.

Třída Sluníček se řídi společnými pravidly, která jsou jednoduchá na zapamatování:

Pravidlo „srdíčkové“ Máme se rádi, jsme kamarádi, vzájemně si pomáháme, problémy s kamarádem řešíme domluvou

Pravidlo „šnečkové“ Ve třídě neběháme, chodíme krokem.

Pravidlo „košťátkové“ Každá hračka má ve třídě své místo, hračky po hře uklidíme.

Pravidlo „měsíčkové“ Odpočíváme potichu, nerušíme kamarády.

Pravidlo „ručičkové“ Naše ruce si pomáhají, neubližují si.

Pravidlo „kytičkové“ Kytičky necháváme růst, můžeme k nim přivonět. Jsme ochránci přírody.

Pravidlo „ouškové“ Nekřičíme, mluvíme potichu. Když mluví kamarád, poslechneme si, co nám chce říct.

Pravidlo „sluníčkové“ Jsme veselí a na kamarády se nemračíme.

 

Při své práci se snažíme dodržovat tyto pedagogické zásady:

 1. Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
 2. Když děti žijí nepřátelstvím, učí se bojovat
 3. Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti
 4. Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilost
 5. Když děti žijí s tolerancí, učí se trpělivosti
 6. Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
 7. Když děti žijí s přízní a přátelstvím, učí se nacházet lásku
 8. Když děti žijí s bezpečím, učí se věřit
 9. Když děti žijí povzbuzením, učí se sebedůvěře
 10. Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě

Třídní kontakty

Třídní telefon
Třídní email
 • slunicka@msjizerska.cz
Vyučující
 • Bc. Hana Boudová Švejkarová
 • Bc. Jana Matušincová

Galerie

Třídní aktuality

Řemeslný jarmark

Řemeslný jarmark byl v naší školce pořádán k příležitosti Dne rodin. Děti s ...

Akce

Sportovní den s Madetou

Společnost Madeta uspořádala pro předškolní děti z naší mateřské školy sportovní dopoledne ...

Akce

Besídka Sluníčka

23. 5.  měly děti ze třídy Sluníček připravené vystoupení na téma Letíme do ...

Besídka Sluníčka

Divadlo Letadla – Do vesmíru

Dne 14. 6. nás navštívilo divadlo Letadlo. Tentokrát jsme raketou odletěli do vesmíru. Prohlé...

Akce Divadlo