7. Mravenečci

mravenecci

Třídní vyučující:
Štěpánka Marková
RNDr. Jana Roháčová

MS Jizerská > Třídy > 7. Mravenečci

7. Mravenečci

mravenecci

Charakteristika třídy

OTEVÍRACÍ DOBA TŘÍDY

7:00 - 17:00

(od 16:30 jsou zde děti spojeny s ostatními třídami)

Třída je heterogenní ve věku 3 – 7 let. Ve třídě je zapsáno 25 dětí – 12 dívek a 13 chlapců.

Sedmá třída Mravenečků se více věnuje environmentální výchově. Environmentální výchova je nedílnou součástí předškolního vzdělávání, děti jsou jejím prostřednictvím vedeny k poznávání přírody, k objevům, experimentům a její ochraně. Učíme se zde pozorovat, vnímat a porovnávat. Těmito metodami získávají naše děti poznatky, zkušenosti, kladné hodnoty a postoje potřebné k utváření vztahu člověka k živé i neživé přírodě. Získávají také pojem o prevenci, péči o životní prostředí - učí se, jak to udělat, aby neničili životní prostředí, popřípadě hledají řešení – nápravu už vzniklých škod.

Období předškolního věku je tedy optimální start pro začátek seznamování se s přírodou a jejími zákonitostmi. Děti mají možnost samostatně budovat své hodnoty a postoje. Ideálně si tímto vytvářejí předpoklady pro rozvoj svých schopností a zájmů. S dětmi se snažíme trávit co nejvíce času venku, kromě využití zahrady také chodíme na výšlapy do okolí. Aktivity z řízených činností dle možností převádíme ven, protože pokud chceme děti učit o přírodě, není nic lepšího, než je to učit v přírodě. Často se děti vrací z vycházek plné zážitků a dojmů. Víme, že louže, bláto a bublinky nejsou naši nepřátelé. Děti jsou vedeny k lásce k přírodě, neb jsme všichni její nedílnou součástí a nemohli bychom bez ní existovat.

Prostředky environmentální výchovy:

1. Projekty, tematické celky, pobytové akce, spolupráce s centry CEGV, Cassiopeia, Český nadační fond pro vydru a Ovečky z Chlumečka.
2. Příběhy – prostřednictvím příběhů, pohádek, ať už čtených, či vyprávěných, můžeme děti motivovat k dalším činnostem.
3. Diskuzní techniky a práce s textem
4. Pracovní a tvořivé činnosti různého zaměření, práce s přírodním materiálem (např. stavba hmyzího hotelu, ptačí budky, pěstování na záhonku aj.)
5. Simulační hry a hry s rolemi – vzdělávací hry, které simulují určité prostředí z reálného světa, v němž je úkol, který účastníci musí řešit.
6. Výpravy do přírody a monitoring přírody – důraz na přímý kontakt s přírodou, zde mohou probíhat různé badatelské činnosti.

Třídní kontakty

Třídní telefon
Třídní email
  • mravenci@msjizerska.cz
Vyučující
  • Štěpánka Marková
  • RNDr. Jana Roháčová

Galerie

Třídní aktuality

Pasování předškoláků

Pasování sedmi předškoláků proběhlo ve svatojánském období. Všichni jsme se ...

Mravenečci

Pěstujeme na naší zahrádce

Mravenečci

Jak se žije na skládce

19. dubna jsme s dětmi navštívili centrum Cassiopeia. Děti absolvovaly ekovýchovný vzdělávací ...

Cassiopeia Mravenečci

Planetárium

V úterý 13. června jsme cestovali MHD, abychom navštívili Hvězdárnu v Českých Budějovicí...

Mravenečci