Kreslený ptáček Slavík

3. Slavíčci

Třídní vyučující:
Ivana Kocandová
Jana Tupá
Asistent pedagoga Martin Hronek

MS Jizerská > Třídy > 3. Slavíčci
Kreslený ptáček Slavík

3. Slavíčci

Charakteristika třídy

OTEVÍRACÍ DOBA TŘÍDY

6:00 - 15:30

(od 15:30 jsou děti spojeny ve čtvrté třídě Sluníček)
(od 16:30 jsou děti spojeny v sedmé třídě Mravenečků)

 

Tato třída vznikla v roce 1990 a od začátku sídlí v přízemí druhého - oranžového pavilonu. Kolektiv 3. třídy je smíšený, od 3. - 6. let, což umožňuje hlavně sourozencům být ve třídě spolu.

 

Třída Slavíčků je zaměřena na podchycování přirozeného zájmu o činnosti spojené s hudbou. Celým rokem je s námi Slavíček zpěváček, který nás seznamuje s tím, co by měl správný zpěváček znát a umět. Řídíme se Třídním vzdělávacím programem Se Slavíčkem za písničkou.

 

Hravou formou se děti seznamují s písničkami, hudebně pohybovými hrami, tanečky, s různými poslechovými skladbami, které podněcují jejich zvídavost, aktivitu a přirozeně vše spojují s pohybem. Hudba a pohyb se vzájemně ovlivňují a doplňují. Hudba nám slouží v rámci podpory zdraví, kdy se snažíme využívat různé relaxační prvky a nástroje. Pro správné dýchání se seznamujeme se sopránovou zobcovou flétnou (hudební chvilky s flétničkou). K doprovodu písní využíváme jak tradiční, tak netradiční hudební nástroje. V rámci tvořivých dílniček si společně s rodiči vyrábíme také svoje hudební nástroje. Hudební odpoledne využíváme k setkání s rodiči, kdy si společně zazpíváme tematické písničky nebo lidové písničky, či ukážeme nějakou hudební ukázku např. Hudební pohádku O řepě, hudební program pro maminky k MDŽ či pro seniory z Domu seniorů Hvízdal.

 

Vždy dbáme na to, aby všechny činnosti v MŠ dětem přinášely radost a uspokojení.

Třídní kontakty

Třídní telefon
Třídní email
  • slavici@msjizerska.cz
Vyučující
  • Ivana Kocandová
  • Jana Tupá
  • Asistent pedagoga Martin Hronek

Galerie

Třídní aktuality

Výlet do ZOO Dvorec

Na den dětí se Slavíčci vypravili na výlet do ZOO Dvorec. Zvířátka máme ...

Slavíčci VÝLET

Řemeslný jarmark

Řemeslný jarmark byl v naší školce pořádán k příležitosti Dne rodin. Děti s ...

Akce

Sportovní den s Madetou

Společnost Madeta uspořádala pro předškolní děti z naší mateřské školy sportovní dopoledne ...

Akce

Divadlo Letadla – Do vesmíru

Dne 14. 6. nás navštívilo divadlo Letadlo. Tentokrát jsme raketou odletěli do vesmíru. Prohlé...

Akce Divadlo