6. Motýlci

Třídní vyučující:
Jana Johnová
Mgr. Markéta Kubáková
Jitka Konská

MS Jizerská > Třídy > 6. Motýlci

6. Motýlci

Charakteristika třídy

OTEVÍRACÍ DOBA TŘÍDY

6:00 - 15:30

(od 15:30 jsou děti spojeny v páté třídě Žabiček)
(od 16:30 jsou děti spojeny v sedmé třídě Mravenečků)

 

Třída je smíšenou třídou dětí od 3 - 7 let. Cílem je vytvářet u dětí kladný vztah k výtvarným a pracovním činnostem. Realizací dětských nápadů a námětů, dětem blízkých, posilovat a rozvíjet celkovou osobnost dítěte, jeho sebevědomí.

 

Forma práce probíhá jak skupinově, tak individuálně.

 

Výtvarná práce dětí se využívá pro výzdobu třídy, chodeb v MŠ. Výtvarná třída se také podílí při výrobě dárků pro seniory v Domě pro seniory Hvízdal.

 

Výtvarná díla dětí se také vystavují a posílají na různé výtvarné soutěže

 

Pravidelně se zúčastňujeme vzdělávacích programů pro děti v Domě umění, Jihočeském muzeu, navštěvujeme ekologické centrum Cassiopeia, spolupracujeme s Dětským centrem Arpida.

 

Podnikáme pravidelné procházky do přírody (Vrbenské rybníky, kolem řeky Vltavy).


 

5 základních specifických cílů:

 

- osvojit si základní pracovní a hygienické návyky při Vv (čistota při práci, správné držení tužky, štětce, využití celé plochy papíru)

 

- seznámit děti nejen se základními dovednostmi kresby, malby, modelování, plošného a prostorového konstruování, ale i s různými výtvarnými technikami a materiály

 

- vybírat náměty dětem blízké, z prostředí ve kterém žijí

 

- pěstovat v dětech smysl pro krásu, představivost, rozvíjet jejich fantazii a tvořivé schopnosti, výtvarně vyjadřovat určitou atmosféru, náladu, děj

 

- vytvářet u dětí základy estetického zájmu k životnímu prostředí, vyhledávat zajímavé pohledy při proměnách v ročním období

 

 

Třídní kontakty

Třídní telefon
Třídní email
  • motylci@msjizerska.cz
Vyučující
  • Jana Johnová
  • Mgr. Markéta Kubáková
  • Jitka Konská

Galerie

Třídní aktuality

Besídka MOTÝLCI

Besídka se konala 30. 5. 2023 od 15:00.

Besídka Motýlci

Školní výlet na Orlík

Plavba po Orlické přehradě. Přepadli nás piráti!

Motýlci VÝLET

Řemeslný jarmark

Řemeslný jarmark byl v naší školce pořádán k příležitosti Dne rodin. Děti s ...

Akce

Sportovní den s Madetou

Společnost Madeta uspořádala pro předškolní děti z naší mateřské školy sportovní dopoledne ...

Akce