MS Jizerská > Aktuality > > ZÁPIS DO MŠ 2022/2023

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

do Mateřské školy Jizerská

České Budějovice se koná

od 3. 5. do 4. 5. 2022

MŠ přijímá 38 dětí.

Vydávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ od 4.4. – 30.4.2022

 

Zákonní zástupci dítěte mají tři možnosti:

a/ vygenerování žádostí z webu -https://zapismscb.c-budejovice.cz

 

b/ vygenerování žádostí na MM odbor školství, pí L.Baldíková (telefon 385 701 502), nebo p. Mgr. Marcela Pouzarová 386 801 504, 3. patro, č. dveří 330, ve dnech Po a St 9,00-11,00 hod. a 13,00-15,00 hod.,

 

c/ vygenerování žádostí v kanceláři MŠ Jizerská 4, Č. Budějovice dne 26. 4 – 30. 4. 2021 od 10,00 do12,00 hod. a od 14,00 do 16,00 hod.

S sebou OP zák. zástupce, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, bez kterého nelze žádost generovat.

 

 

Příjem vyplněných žádostí 3. 5. a 4. 5. 2021

 

Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. osobní podání v kanceláři ředitele ve dnech 3 a 4. 5. 2022 od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin. Pořadí podle příchodu, o děti se postaráme během vyřizování.
 2. do datové schránky školy st7ksga
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – reditel@msjizerska.cz
 4. poštou je rozhodující datum podání. Adresa Mateřská škola Jizerská 281/4, České Budějovice 370 11

Povinné dokumenty při zápise:

 

 • vyplněná žádost s podpisy rodičů
 • příloha k žádosti, potvrzená pediatrem (o splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo doložit, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci) - neplatí pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání
 • Rodný list dítěte,
 • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte,
 • doklad o trvalém bydlišti dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

 

Co je dobré vědět

 • Zákonný zástupce vytiskne žádost (nejlépe oboustranně tj. na 1 list) tolikrát, na kolik mateřských škol bude žádost podávat. Povinnou přílohu stačí vytisknout jednou – tuto přílohu potvrzenou dětským lékařem potom nakopírovat tolikrát, kolik budete podávat žádostí. Originál potvrzení lékaře si uschovejte doma, predate, až na Mateřskou školu, kam se rozhodnete nastoupit, kde získáte rozhodnutí o přijetí.
 • Žádost můžete podat do více mateřských škol, ale musíte určit pořadí škol. Tím by mělo být zajištěno přijetí dítěte do školy, kterou preferujete. Systém je nastaven tak, že žádosti jsou v přijímacím řízení všech škol rovnocenné bez ohledu na pořadí, které žadatel dané škole přidělil (rozhodujícím je jen splnění kritérií a zisk příslušných bodů).
 • Elektronický systém vygeneruje na základě předem stanovených kritérií počet bodů u každého dítěte. Toto skóre je pro rozhodování ředitelky závazné. Zákonný zástupce bude kontaktován ředitelem školy k vyzvednutí rozhodnutí o přijetí: mailem (popřípadě SMS zprávou nebo telefonicky - podle toho, jaké spojení uvede v žádosti).
 • Sledujte e-mailovou poštu a na doručenou zprávu reagujte bez zbytečného odkladu (posílá se jako hromadný mail a někdy spadne do nevyžádané pošty – záleží na nastavení vašeho PC – sledujte i tuto poštu!)
 • Po převzetí rozhodnutí o přijetí v mateřské škole bere zákonný zástupce zároveň zpět všechny žádosti, které podal v ostatních mateřských školách a zastavuje tím u nich své probíhající správní řízení. Tyto školy mu pak již žádné rozhodnutí nevydávají!

 

 • Je tedy důležité, aby se zákonní zástupci nejdříve seznámili s výsledky přijímacího řízení na jimi preferované škole, než přijmou rozhodnutí o přijetí na jiné škole!

 

 • Pořadí v seznamech se mění v závislosti na počtu zastavovaných řízení. To znamená, že může být nejprve dítě mezi nepřijatými a postupně se dostane již mezi přijaté. Převzetím rozhodnutí o přijetí ve škole, která byla uváděna na druhém a dalším místě se tak zákonní zástupci připraví o šanci k přijetí na jimi preferovanou školu. Zastavením správního řízení by jim tato již pak žádné rozhodnutí nevydala, a to ani v případě, že by je zisk příslušných bodů opravňoval k přijetí!

 

 • Pokud nebude do 25.5.2022 vydáno rozhodnutí o přijetí, mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o nepřijetí. Dne 5. 2022 10.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 14.30 hod. v kanceláři ředitele školy - (v přesném čase dohodnutém po předchozí telefonické domluvě – 385 701 010, 702 018 150)

Den otevřených dveří v MŠ bude:

ve středu 20. 4. 2022 od 9.30 hod. do 11.00 hodin

 

Zveřejnění seznamu přijatých dětí bude 8. 6. 2022 na https://msjizerska.cz a na brankách MŠ dle zákonné lhůty průběh zápisu mají rodiče možnost sledovat na webovém portálu.

Dokumenty ke stažení

Další aktuality

Přerušení provozu školy – 27.11.2023

Přerušení provozu školy V pondělí 27.11.2023   Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se ...

Důležité

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Akce

Divadlo Bambini

Minulý týden k nám do školky zavítalo divadlo Bambini s představením Popletené pohá...

Divadlo

Mistráček ve florbale

Tým dětí z naší mateřské školy se v pondělí 23. října zúčastnil Mistráčku ...

Akce