MS Jizerská > Aktuality > > Logopedické chvilky v MŠ

Logopedickou prevence u nás realizují tři logopedické asistentky. Každá má v péči dvě až tři třídy. Paní učitelky z jednotlivých tříd vybírají a doporučují děti, kterým by tato péče byla přínosná. Preferovány jsou děti starší, u kterých je správná úroveň jazykového vývoje potřebná k zahájení povinné školní docházky. Logopedická prevence probíhá v samostatné a vybavené místnosti v areálu MŠ, jednou za dva týdnu ve skupině maximálně pěti dětí. Trvá z pravidla 45 minut. Závažnějším případům se věnujeme individuálně. V případě potřeby navazujeme spolupráci s klinickými logopedy.

 

Logopedické chvilky v MŠ jsou zaměřeny na stimulaci rozvoje přirozených komunikačních schopností, prevenci vzniku poruch řeči, rozvoje řečových schopností a dovedností. Cvičení vedou k rozvoji sluchové a zrakové percepce a jiných dílčích schopností, které pomáhají předcházet vzniku SPU (narušený vývoj řeči a nesprávná výslovnost jsou z pohledu dyslexie rizikovým faktorem). Prevence je realizována dle platného Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Čl. IV  odstavcem C.

 

Galerie

Další aktuality

Přerušení provozu školy – 27.11.2023

Přerušení provozu školy V pondělí 27.11.2023   Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se ...

Důležité

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Akce

Divadlo Bambini

Minulý týden k nám do školky zavítalo divadlo Bambini s představením Popletené pohá...

Divadlo

Mistráček ve florbale

Tým dětí z naší mateřské školy se v pondělí 23. října zúčastnil Mistráčku ...

Akce