6. Motýlci – Výtvarná třída

Třídní vyučující:
Jana Johnová
Mgr. Markéta Kubáková

MS Jizerská > Třídy > 6. Motýlci – Výtvarná třída

6. Motýlci – Výtvarná třída

Charakteristika třídy

OTEVÍRACÍ DOBA TŘÍDY

6:30 - 16:30

(od 16:00 jsou zde děti z páté třídy Žabiček)
(od 16:30 jsou děti spojeny v první třídě Berušek)

 

Výtvarná třída je smíšenou třídou dětí od 3 - 7 let. Cílem je vytvářet u dětí kladný vztah k výtvarným a pracovním činnostem. Realizací dětských nápadů a námětů, dětem blízkých, posilovat a rozvíjet celkovou osobnost dítěte, jeho sebevědomí.

 

Forma práce probíhá jak skupinově, tak individuálně.

 

Výtvarná práce dětí se využívá pro výzdobu třídy, chodeb v MŠ. Výtvarná třída se také podílí při výrobě dárků pro seniory v Domě pro seniory Hvízdal.

 

Výtvarná díla dětí se také vystavují a posílají na různé výtvarné soutěže

 

Pravidelně se zúčastňujeme vzdělávacích programů pro děti v Domě umění, Jihočeském muzeu, navštěvujeme ekologické centrum Cassiopeia, spolupracujeme s Dětským centrem Arpida.

 

Podnikáme pravidelné procházky do přírody (Vrbenské rybníky, kolem řeky Vltavy).


 

5 základních specifických cílů:

 

- osvojit si základní pracovní a hygienické návyky při Vv (čistota při práci, správné držení tužky, štětce, využití celé plochy papíru)

 

- seznámit děti nejen se základními dovednostmi kresby, malby, modelování, plošného a prostorového konstruování, ale i s různými výtvarnými technikami a materiály

 

- vybírat náměty dětem blízké, z prostředí ve kterém žijí

 

- pěstovat v dětech smysl pro krásu, představivost, rozvíjet jejich fantazii a tvořivé schopnosti, výtvarně vyjadřovat určitou atmosféru, náladu, děj

 

- vytvářet u dětí základy estetického zájmu k životnímu prostředí, vyhledávat zajímavé pohledy při proměnách v ročním období

 

 

Třídní kontakty

Třídní telefon
Třídní email
  • motylci@msjizerska.cz
Vyučující
  • Jana Johnová
  • Mgr. Markéta Kubáková

Galerie

Třídní aktuality

DEN DĚTÍ 5. a 6. třída

Den dětí - s dětmi z 5. a 6. třídy jsme oslavili jejich den "Mezinárodní den ...

DEN DĚTÍ Motýlci Žabičky

Karneval

Karneval Motýlci

ZIMNÍ RADOVÁNKY

Konečně zima a sníh.

Motýlci

Tvoříme lesní a exotická zvířátka

S dětmi jsme tvořili nejrůznější zvířátka. Dětem se to moc povedlo a ...

Motýlci