6. Motýlci

Třídní vyučující:
Jana Johnová
Mgr. Markéta Kubáková
Asistentka pedagoga

MS Jizerská > Třídy > 6. Motýlci

6. Motýlci

Charakteristika třídy

OTEVÍRACÍ DOBA TŘÍDY

6:30 - 16:30

(od 16:00 jsou zde děti z páté třídy Žabiček)
(od 16:30 jsou děti spojeny ve třetí třídě Slavíčků)

 

Třída je smíšenou třídou dětí od 3 - 7 let. Cílem je vytvářet u dětí kladný vztah k výtvarným a pracovním činnostem. Realizací dětských nápadů a námětů, dětem blízkých, posilovat a rozvíjet celkovou osobnost dítěte, jeho sebevědomí.

 

Forma práce probíhá jak skupinově, tak individuálně.

 

Výtvarná práce dětí se využívá pro výzdobu třídy, chodeb v MŠ. Výtvarná třída se také podílí při výrobě dárků pro seniory v Domě pro seniory Hvízdal.

 

Výtvarná díla dětí se také vystavují a posílají na různé výtvarné soutěže

 

Pravidelně se zúčastňujeme vzdělávacích programů pro děti v Domě umění, Jihočeském muzeu, navštěvujeme ekologické centrum Cassiopeia, spolupracujeme s Dětským centrem Arpida.

 

Podnikáme pravidelné procházky do přírody (Vrbenské rybníky, kolem řeky Vltavy).


 

5 základních specifických cílů:

 

- osvojit si základní pracovní a hygienické návyky při Vv (čistota při práci, správné držení tužky, štětce, využití celé plochy papíru)

 

- seznámit děti nejen se základními dovednostmi kresby, malby, modelování, plošného a prostorového konstruování, ale i s různými výtvarnými technikami a materiály

 

- vybírat náměty dětem blízké, z prostředí ve kterém žijí

 

- pěstovat v dětech smysl pro krásu, představivost, rozvíjet jejich fantazii a tvořivé schopnosti, výtvarně vyjadřovat určitou atmosféru, náladu, děj

 

- vytvářet u dětí základy estetického zájmu k životnímu prostředí, vyhledávat zajímavé pohledy při proměnách v ročním období

 

 

Třídní kontakty

Třídní telefon
Třídní email
  • motylci@msjizerska.cz
Vyučující
  • Jana Johnová
  • Mgr. Markéta Kubáková
  • Asistentka pedagoga

Galerie

Třídní aktuality

Školní výlet

Třída Žabiček a Motýlků vyjeli na školní výlet do zemědělského muzea ...

Motýlci Výlet Žabičky

Pálení čarodějnic

Na 5. a 6. třídě se konalo pálení čarodějnic. Děti měly krásné tématické ...

Čarodějnice Motýlci Žabičky

Tančíme srdcem

V pátek 22. 4. jsme zažili dopoledne plné pohybu s programem: Tančíme srdcem aneb Tancem ke zdravé...

pohyb Tanec ZAJÍMAVOST

Návštěva základní školy

Dne 23. 3. se byly předškolní děti, které se příští rok chystají zahájit školní dochá...

předškolní děti ZAJÍMAVOST Základní škola