Zápis do ZŠ 2022/2023 v Českých Budějovicích

Publikováno: 03.03.2022
Důležité zápis ZŠ
MS Jizerská > Aktuality > > Zápis do ZŠ 2022/2023 v Českých Budějovicích

Zápis do ZŠ 2022/2023 v Českých Budějovicích

Publikováno: 03.03.2022
Důležité zápis ZŠ

Zápis do 1. tříd školního roku 2022/2023 se bude konat v termínu od

7. dubna do 8. dubna 2022.
Registrování žádostí bude možné od 1. března 2022.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Marcelu Pouzarovou

tel.: 386 801 504

e-mail: PouzarovaM@c-budejovice.cz

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 7. 4. do 8. 4. 2022) o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Odkaz pro zápis do ZŠ: Zápis žáků do základních škol ve městě České Budějovice (c-budejovice.cz)

Další aktuality

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ JIZERSKÁ TŘÍDA BERUŠKY – spojeni 1. + 2. třída   TŘÍDA BERÁNCI – spojeni 3. + 4. ...

PRÁZDNINY ZAJÍMAVOST

TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE

TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 Schůzka ...

ZAJÍMAVOST zápis MŠ

РЕЄСТРАЦІЯ (УКРАЇНА) DODATEČNÝ ZÁPIS (UKRAJINA)

DODATEČNÝ ZÁPIS (UKRAJINA)   MÍSTO ZÁPISU:   Magistrát města  České Budějovice Odbor š...

Výsledky zápisu do MŠ Jizerská

Na níže uvedeném odkazu jsou k dispozici výsledky zápisu do MŠ Jizeská na školní ...

ZAJÍMAVOST zápis MŠ