Kreslené koťátko

8. Koťátka

Třídní vyučující:
Hana Součková
Monika Chodorová
Asistentka pedagoga Andrea Kavlíková

MS Jizerská > Třídy > 8. Koťátka
Kreslené koťátko

8. Koťátka

Charakteristika třídy

OTEVÍRACÍ DOBA TŘÍDY

6:30 - 16:30

(od 16:00 jsou zde děti ze sedmé třídy Mravenečků)
(od 16:30 jsou děti spojeny v první třídě Berušek)

 

Charakteristika třídy

Předškolní období je z hlediska vývoje dítěte velmi důležité a naše MŠ v životě dítěte může sehrát pozitivní roli. V této heterogenní třídě máme zapsaných 23 dětí. Každé dítě je jiné, a tudíž se snažíme ke každému z nich přistupovat individuálně, podle jejich potřeb. Dbáme na pravidelný denní rytmus a jednotlivé tematické celky jsou zařazovány podle třídního vzdělávacího programu. Hlavní řízená činnost probíhá v dopoledních hodinách přiměřená ke každé věkové skupině. Pobyty venku trávíme vycházkami po okolí MŠ, využíváme dopravní hřiště a naši školní zahradu, kde si s dětmi dostatečně zasportujeme. Po dobrém obědě probíhá v ložnici zasloužený odpočinek. Aby se starší děti předškolního věku a děti s odloženou školní docházkou mohly intenzivně připravovat do jejich budoucí ZŠ, mají odpolední odpočinek kratší. Dbáme na bezpečnost, hygienu a na přátelskou atmosféru s důvěrou.

 

MOTTO:

„Poslouchat dospělého, to dětem nikdy moc nešlo,ale co se jim vždy dařilo, bylo jejich napodobování.“

 • navazovat na rodinnou výchovu a doplňovat ji
 • přistupovat ke každému dítěti individuálně podle jejich potřeb
 • připravovat dětem dobré základy pro další vzdělání a vstup do základní školy

James Baldwin

Snažíme se o vytvoření TVP, které vychází z dlouhodobých cílů předškolního vzdělání.

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Získání osobní samostatnosti, schopnost projevovat se jako samostatná osoba působící na své okolí
 • Podporování celkového zdraví dítěte – tělesného, duševního, sociálního
 • Podporování vztahu ve smyslu společenském i přírodním

Naše školní kurikulum je určeno nejen pedagogickým pracovníkům a dětem, ale i rodičům, kteří se na jeho tvorbě podílejí.

 

Během roku jsou pro děti a rodiče připravované pravidelné akce:

 • den otevřených dveří
 • besídky pro rodiče
 • návštěva divadelních představení
 • spolupráce s Hasičským záchranným sborem a s Policií ČR
 • návštěva 1.třídy ZŠ a ZUŠ Vltava
 • seznámení se s polytechnickou výukou
 • školní pobyty v přírodě
 • školní výlety
 • návštěva centra Cassiopeia
 • kurzy plavání a bruslení

Třídní kontakty

Třídní telefon
Třídní email
 • kotatka@msjizerska.cz
Vyučující
 • Hana Součková
 • Monika Chodorová
 • Asistentka pedagoga Andrea Kavlíková

Galerie

Třídní aktuality

Distanční výuka

Milí rodičové, děkujeme za zaslání fotek dětí z distanční výuky. Jsme rá...

Distanční výuka Koťátka

POZNÁVÁME LIDSKÉ TĚLO

Učíme se o lidském těle a názorně si děti namalovaly orgány na ...

Koťátka

Ptáčci v zimě

Koťátka

LETNÍ PRÁZDNINY – NÁHRADNÍ MŠ

LETNÍ PRÁZDNINY TERMÍNY A NÁHRADNÍ ŠKOLKY PROSÍME, NAHLAŠTE DO KONCE ÚNORA NA SVÝ...

Důležité