7. Mravenečci – Enviromentální zaměření

mravenecci

Třídní vyučující:
Kateřina Černá DiS.
Lenka Varady
Asistentka pedagoga Štěpánka Marková

MS Jizerská > Třídy > 7. Mravenečci – Enviromentální zaměření

7. Mravenečci – Enviromentální zaměření

mravenecci

Charakteristika třídy

OTEVÍRACÍ DOBA TŘÍDY

6:00 - 16:00

(od 16:00 jsou děti spojeny v osmé třídě Koťátek,
která pak 16:30 odvádí děti do první třídy Berušek)

 

Třída je heterogenní ve věku 3 – 7 let. Ve třídě je zapsáno 25 dětí – 12 dívek a 13 chlapců.

Sedmá třída Mravenečků je zaměřena na environmentální výchovu. Environmentální výchova je nedílnou součástí předškolního vzdělávání, děti jsou jejím prostřednictvím vedeny k poznávání přírody, k objevům, experimentům a její ochraně. Učíme se zde pozorovat, vnímat a porovnávat. Těmito metodami získávají naše děti poznatky, zkušenosti, kladné hodnoty a postoje potřebné k utváření vztahu člověka k živé i neživé přírodě. Získávají také pojem o prevenci, péči o životní prostředí - učí se, jak to udělat, aby neničili životní prostředí, popřípadě hledají řešení – nápravu už vzniklých škod.

Období předškolního věku je tedy optimální start pro začátek seznamování se s přírodou a jejími zákonitostmi. Děti mají možnost samostatně budovat své hodnoty a postoje. Ideálně si tímto vytvářejí předpoklady pro rozvoj svých schopností a zájmů. S dětmi se snažíme trávit co nejvíce času venku, kromě využití zahrady také chodíme na výšlapy do okolí. Aktivity z řízených činností dle možností převádíme ven, protože pokud chceme děti učit o přírodě, není nic lepšího, než je to učit v přírodě. Často se děti vrací z vycházek plné zážitků a dojmů. Víme, že louže, bláto a bublinky nejsou naši nepřátelé. Děti jsou vedeny k lásce k přírodě, neb jsme všichni její nedílnou součástí a nemohli bychom bez ní existovat.

Prostředky environmentální výchovy:

1. Projekty, tematické celky, pobytové akce, spolupráce s centry CEGV, Cassiopeia, Český nadační fond pro vydru a Ovečky z Chlumečka.
2. Příběhy – prostřednictvím příběhů, pohádek, ať už čtených, či vyprávěných, můžeme děti motivovat k dalším činnostem.
3. Diskuzní techniky a práce s textem
4. Pracovní a tvořivé činnosti různého zaměření, práce s přírodním materiálem (např. stavba hmyzího hotelu, ptačí budky, pěstování na záhonku aj.)
5. Simulační hry a hry s rolemi – vzdělávací hry, které simulují určité prostředí z reálného světa, v němž je úkol, který účastníci musí řešit.
6. Výpravy do přírody a monitoring přírody – důraz na přímý kontakt s přírodou, zde mohou probíhat různé badatelské činnosti.

Třídní kontakty

Třídní telefon
Třídní email
  • mravenci@msjizerska.cz
Vyučující
  • Kateřina Černá DiS.
  • Lenka Varady
  • Asistentka pedagoga Štěpánka Marková

Galerie

Třídní aktuality

Pasování

V úterý proběhlo pasování předškoláků sedmé třídy Mravenečků, děti byly ...

Loučení Mravenečci Pasování předškoláků

Exkurze ke dni dětí 7 a 8 třída

Děti ze sedmé a osmé třídy se 1. června vypravily do krokodýlí ZOO v Protivíně. ...

DEN DĚTÍ Koťátka Mravenečci

LETNÍ PRÁZDNINY – NÁHRADNÍ MŠ

LETNÍ PRÁZDNINY TERMÍNY A NÁHRADNÍ ŠKOLKY PROSÍME, NAHLAŠTE DO KONCE ÚNORA NA SVÝ...

Důležité

MIKULÁŠ VE ŠKOLCE

Přijde k nám Mikuláš Ve čtvrtek 3. prosince  nás ve školce navštíví Mikuláš s č...

Beránci Berušky Důležité Koťátka Motýlci Mravenečci Slavíčci Sluníčka Žabičky