Kreslená žabička

5. Žabičky

Třídní vyučující:
Bc. Tereza Debnarová
Bc. Kateřina Kubátová
Asistentka pedagoga Mgr. Petra Kulandová

MS Jizerská > Třídy > 5. Žabičky
Kreslená žabička

5. Žabičky

Charakteristika třídy

OTEVÍRACÍ DOBA TŘÍDY

6:00 - 16:00

(od 16:00 jsou děti spojeny v šesté třídě Motýlků,
která pak 16:30 odvádí děti do první třídy Berušek)

 

Naše třída (žabičky) se nachází v modrém pavilonu v přízemí a navštěvuje jí 25 dětí ve věkovém rozmezí od 3 do 7 let.

Cílem je vést děti k dobrým morálním návykům, kamarádství mezi sebou, ohleduplnosti k druhým a respektu, základním sportovním dovednostem (rychlost, postřeh, obratnost, vytrvalost) a k fair play při sportovních aktivitách. Zároveň respektujeme individuální potřeby a možnosti každého dítěte.

 

S dětmi zpíváme, malujeme, tvoříme z různých materiálů, čteme si pohádky, cvičíme a posilujeme naše tělo, chodíme na procházky k Vrbenským rybníkům nebo k řece, tancujeme a hrajeme si.

 

Jezdíme do města na různé vzdělávací programy (hasiči, záchranáři, muzeum,  cassiopeia, sportovní akce, výlov apod.) Každý týden si povídáme o jiném tématu dle TVP, který je umístěný na nástěnce v šatně.

 

Řídíme se heslem „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Tím vedeme děti k samostatnosti.

 

Během roku jsou pro děti i rodiče připravované různé akce:

 

 • Kurz bruslení a plavání
 • Škola v přírodě
 • Výchovně-vzdělávací programy v Cassiopeie
 • Školní výlet
 • Spolupráce s hasiči, policií a ZZS.
 • Besídky, opékání buřtů a rozloučení s předškoláky.
 • Návštěva divadelních představení.
 • Den otevřených dveří.
 • Účast na sportovním dnu pro děti.

 

 

Základní specifické cíle naší třídy:

 

 • Pomoci rodičům i dětem orientovat se v novém prostředí.

 

 • Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i receptivní (vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromečku, Velikonoce, dušičky, svátky apod).

 

 • Rozvíjet pohybové dovednosti v jemné a hrubé motorice, osvojovat si poznatky o sportech a zdravém životním stylu.

 

 • Upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti, rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti a vytvářet základy pro práci s knihou.

 

 • Osvojit si základní pracovní a hygienické návyky.

 

 • Pěstovat v dětech smysl pro krásu, představivost, rozvíjet jejich fantazii a tvořivé schopnosti, výtvarně vyjadřovat určitou atmosféru, náladu, děj.

 

 • Vytvářet u dětí základy estetického zájmu k životnímu prostředí.

Třídní kontakty

Třídní telefon
Třídní email
 • zabicky@msjizerska.cz
Vyučující
 • Bc. Tereza Debnarová
 • Bc. Kateřina Kubátová
 • Asistentka pedagoga Mgr. Petra Kulandová

Galerie

Třídní aktuality

Indiánská noc

Na závěr školního roku jsme dětem uspořádaly spaní ve školce na téma "...

Pasování předškoláků Žabičky

DEN DĚTÍ 5. a 6. třída

Den dětí - s dětmi z 5. a 6. třídy jsme oslavili jejich den "Mezinárodní den ...

DEN DĚTÍ Motýlci Žabičky

Karneval u Žabiček

Karneval u Žabiček Letos jsme se rozhodli dětem uspořádat tematický KARNEVAL s názvem "LES". ...

Karneval Žabičky

POSLEDNÍ LEKCE BRUSLENÍ – Žabičky

Poslední lekce bruslení - děti si zasoutěžily, dostaly diplomy a hlavně se u toho bavily. Video ...

BRUSLENÍ Žabičky