Kreslená žabička

5. Žabičky

Třídní vyučující:
Bc. Tereza Bury
Bc. et Bc. Kateřina Kubátová
Asistentka pedagoga Michaela Zevlová

MS Jizerská > Třídy > 5. Žabičky
Kreslená žabička

5. Žabičky

Charakteristika třídy

OTEVÍRACÍ DOBA TŘÍDY

6:30 - 17:00

(od 16:30 jsou zde děti spojeny s ostatními třídami)

 

Naše třída (žabičky) se nachází v modrém pavilonu v přízemí a navštěvuje jí 25 dětí ve věkovém rozmezí od 3 do 7 let.

Cílem je vést děti k dobrým morálním návykům, kamarádství mezi sebou, ohleduplnosti k druhým a respektu, základním sportovním dovednostem (rychlost, postřeh, obratnost, vytrvalost) a k fair play při sportovních aktivitách. Zároveň respektujeme individuální potřeby a možnosti každého dítěte.

 

S dětmi zpíváme, malujeme, tvoříme z různých materiálů, čteme si pohádky, cvičíme a posilujeme naše tělo, chodíme na procházky k Vrbenským rybníkům nebo k řece, tancujeme a hrajeme si.

 

Jezdíme do města na různé vzdělávací programy (hasiči, záchranáři, muzeum,  cassiopeia, sportovní akce, výlov apod.) Každý týden si povídáme o jiném tématu dle TVP, který je umístěný na nástěnce v šatně.

 

Řídíme se heslem „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Tím vedeme děti k samostatnosti.

 

Během roku jsou pro děti i rodiče připravované různé akce:

 

 • Kurz bruslení a plavání
 • Škola v přírodě
 • Výchovně-vzdělávací programy v Cassiopeie
 • Školní výlet
 • Spolupráce s hasiči, policií a ZZS.
 • Besídky, opékání buřtů a rozloučení s předškoláky.
 • Návštěva divadelních představení.
 • Den otevřených dveří.
 • Účast na sportovním dnu pro děti.

 

 

Základní specifické cíle naší třídy:

 

 • Pomoci rodičům i dětem orientovat se v novém prostředí.

 

 • Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i receptivní (vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromečku, Velikonoce, dušičky, svátky apod).

 

 • Rozvíjet pohybové dovednosti v jemné a hrubé motorice, osvojovat si poznatky o sportech a zdravém životním stylu.

 

 • Upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti, rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti a vytvářet základy pro práci s knihou.

 

 • Osvojit si základní pracovní a hygienické návyky.

 

 • Pěstovat v dětech smysl pro krásu, představivost, rozvíjet jejich fantazii a tvořivé schopnosti, výtvarně vyjadřovat určitou atmosféru, náladu, děj.

 

 • Vytvářet u dětí základy estetického zájmu k životnímu prostředí.

Třídní kontakty

Třídní telefon
Třídní email
 • zabicky@msjizerska.cz
Vyučující
 • Bc. Tereza Bury
 • Bc. et Bc. Kateřina Kubátová
 • Asistentka pedagoga Michaela Zevlová

Galerie

Třídní aktuality

Jihočeské muzeum

Návštěva Jihočeského muzea: Výstava orchidejí, exotických rostlin a zvířat.

Motýlci Žabičky

Ježíšek u žabiček

Ve čtvrtek 15.12. jsme si s dětmi udělali posezení u vánočního stromečku. Dě...

Žabičky

Vánoční tvoření

1.12. se na 5. třídě žabiček uskutečnilo vánoční tvoření. Rodiče si s dě...

Žabičky