Kreslené Sluníčko

4. Sluníčka

Třídní vyučující:
Jitka Konská
Jitka Strnadová

MS Jizerská > Třídy > 4. Sluníčka
Kreslené Sluníčko

4. Sluníčka

Charakteristika třídy

OTEVÍRACÍ DOBA TŘÍDY

6:00 - 16:00

(od 16:00 jsou děti spojeny ve třetí třídě Slavíčků,
která pak 16:30 odvádí děti do první třídy Berušek)

 

Třída „Sluníček se nachází v prvním poschodí oranžového pavilonu. Je heterogenní s maximálním počtem 24 dětí pro věkovou skupinu 3-7 let. Ve třídě převládá oranžová barva. Na děti působí příjemným a uklidňujícím dojmem. Místnost je rozdělena na část herní vzadu a část pracovní vpředu. Třída je prostorná a přehledná, plně vyhovuje individuálním i skupinovým hrám a činnostem dětí a režim je stanoven tak, aby vyhovoval potřebám dětí i rodičů. Třída je vybavena klavírem, interaktivní tabulí, televizorem, DVD přehrávačem. Podle možností chceme postupně doplňovat podle věku dětí ve třídě hračky a didaktické pomůcky.

 

Každé z dětí má připraveno své portfolio, zde se budou průběžně zařazovat jeho výtvory, zaznamenávat přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte. Vycházet budeme ze ŠVP PV a TVP – Barevná školka. Obě učitelky společně rozpracují jednotlivá témata. Týdenní plán činností se vyvěsí v šatně dětí, aby rodiče měli přehled, co děti dělají. Chceme, aby výchovně vzdělávací proces probíhal v příjemné atmosféře, respektujeme individuální potřeby dětí. Naším záměrem je jít cestou kvality, ne kvantity. Všechny akce je dobré umět prožít. Jen tak to má význam.

 

Třída Sluníček se řídi společnými pravidly, která jsou jednoduchá na zapamatování:

 

Pravidlo „srdíčkové“ Máme se rádi, jsme kamarádi, vzájemně si pomáháme, problémy s kamarádem řešíme domluvou.

Pravidlo „šnečkové“ Ve třídě neběháme, chodíme krokem.

Pravidlo „košťátkové“ Každá hračka má ve třídě své místo, hračky po hře uklidíme.

Pravidlo „měsíčkové“ Odpočíváme potichu, nerušíme kamarády.

Pravidlo „ručičkové“ Naše ruce si pomáhají, neubližují si.

Pravidlo „kytičkové“ Kytičky necháváme růst, můžeme k nim přivonět. Jsme ochránci přírody.

Pravidlo „ouškové“ Nekřičíme, mluvíme potichu. Když mluví kamarád, poslechneme si, co nám chce říct.

Pravidlo „sluníčkové“ Jsme veselí a na kamarády se nemračíme.

Třídní kontakty

Třídní telefon
Třídní email
  • slunicka@msjizerska.cz
Vyučující
  • Jitka Konská
  • Jitka Strnadová

Galerie

Třídní aktuality

Sluníčka se loučí s předškoláky

Dne 21. 06. 2021 proběhlo ve třídě Sluníček loučení s budoucími školáky a pasování ...

Pasování předškoláků Sluníčka

DEN DĚTÍ U SLUNÍČEK

Děti oslavily svůj svátek na zahradě mateřské školy. Všechny děti se zúč...

DEN DĚTÍ Sluníčka

Čarodějnický rej

Děti se seznámily se základními pojmy o naší Zemi, naučily se básnič...

Čarodějnice Koťátka Sluníčka

Distanční výuka – Sluníčka

Milí rodiče, děkujeme Vám za fotky, které nám posíláte. :)  Těšíme se ...

Distanční výuka Sluníčka