Kreslený ptáček Slavík

3. Slavíčci – Hudební třída

Třídní vyučující:
Ivana Kocandová
Simona Urbanová
Asistentka pedagoga Michaela Zevlová

MS Jizerská > Třídy > 3. Slavíčci – Hudební třída
Kreslený ptáček Slavík

3. Slavíčci – Hudební třída

Charakteristika třídy

OTEVÍRACÍ DOBA TŘÍDY

6:30 - 16:30

(od 16:00 jsou zde děti ze čtvrté třídy Sluníček)
(od 16:30 jsou děti spojeny v první třídě Berušek)

 

Tato třída vznikla roku 1990 a od samého začátku sídlí na druhém, oranžovém pavilonu v přízemí. Je to smíšená třída od 3 do 7 let. Cílem této třídy je rozvíjet hudební talent dětí předškolního věku a podchycovat přirozený zájem o hudební činnosti a rozvoj jejich hudebnosti. Děti se hravou formou seznamují se základy hudební výchovy, rytmickými, melodickými a netradičními hudebními nástroji (zvonkohra, metalofon, xylofon, orffovské nástroje) užívaných k doprovodu dětských písní. Hravou formou pomocí pohádek se seznamují s hrou na sopránovou zobcovou flétnu. Tohoto nástroje je využívání jako podpůrného prostředku ke správnému nácviku dýchání a tím k předcházení respiračních chorob horních cest dýchacích. Během celého roku se děti učí písně, při jejichž výběru je vycházeno z charakteristických znaků ročních období, učí se vyjádřit hudbu pohybem pomocí hudebně pohybových her, tanečků a improvizace na hudbu.

 

Vystupují na oslavách mateřské školy, zahájení Adventu, na vítání občánků na městské radnici, v Domově s pečovatelskou službou U Hvízdala, na Vánočním koncertě pro rodiče, při oslavě Dne matek a závěrečném vystoupení pro děti mateřské školy.

 

Řada dětí z této třídy přechází poté do hudební třídy ZŠ Bezdrevská a do Dětského pěveckého sboru Jitřenka v Českých Budějovicích, kde pokračují v úspěšném rozvoji svého hudebního nadání.

Třídní kontakty

Třídní telefon
Třídní email
  • slavici@msjizerska.cz
Vyučující
  • Ivana Kocandová
  • Simona Urbanová
  • Asistentka pedagoga Michaela Zevlová

Galerie

Třídní aktuality

NEOTESÁNEK

Od vrátek k vrátkům s Neotesánkem     V rámci pedagogické praxe se ...

Slavíčci ZAJÍMAVOST

Ledové ozdoby – na sněhu.

Vánoce u Slavíčků a zdobení perníčků.

Vánoce u Slavíčků, zdobení perníčků.

Vánoce

Na pískovišti.

Na pískovišti.

Pískoviště