Kreslený ptáček Slavík

3. Slavíčci – Hudební třída

Třídní vyučující:
Ivana Kocandová
Simona Urbanová

MS Jizerská > Třídy > 3. Slavíčci – Hudební třída
Kreslený ptáček Slavík

3. Slavíčci – Hudební třída

Charakteristika třídy

OTEVÍRACÍ DOBA TŘÍDY

6:30 - 16:30

(od 16:00 jsou zde děti ze čtvrté třídy Sluníček)
(od 16:30 jsou děti spojeny v první třídě Berušek)

 

Tato třída vznikla roku 1990 a od samého začátku sídlí na druhém, oranžovém pavilonu v přízemí. Je to smíšená třída od 3 do 7 let. Cílem této třídy je rozvíjet hudební talent dětí předškolního věku a podchycovat přirozený zájem o hudební činnosti a rozvoj jejich hudebnosti. Děti se hravou formou seznamují se základy hudební výchovy, rytmickými, melodickými a netradičními hudebními nástroji (zvonkohra, metalofon, xylofon, orffovské nástroje) užívaných k doprovodu dětských písní. Hravou formou pomocí pohádek se seznamují s hrou na sopránovou zobcovou flétnu. Tohoto nástroje je využívání jako podpůrného prostředku ke správnému nácviku dýchání a tím k předcházení respiračních chorob horních cest dýchacích. Během celého roku se děti učí písně, při jejichž výběru je vycházeno z charakteristických znaků ročních období, učí se vyjádřit hudbu pohybem pomocí hudebně pohybových her, tanečků a improvizace na hudbu.

 

Vystupují na oslavách mateřské školy, zahájení Adventu, na vítání občánků na městské radnici, v Domově s pečovatelskou službou U Hvízdala, na Vánočním koncertě pro rodiče, při oslavě Dne matek a závěrečném vystoupení pro děti mateřské školy.

 

Řada dětí z této třídy přechází poté do hudební třídy ZŠ Bezdrevská a do Dětského pěveckého sboru Jitřenka v Českých Budějovicích, kde pokračují v úspěšném rozvoji svého hudebního nadání.

Třídní kontakty

Třídní telefon
Třídní email
  • slavici@msjizerska.cz
Vyučující
  • Ivana Kocandová
  • Simona Urbanová

Galerie

Třídní aktuality

LETNÍ PRÁZDNINY – NÁHRADNÍ MŠ

LETNÍ PRÁZDNINY TERMÍNY A NÁHRADNÍ ŠKOLKY PROSÍME, NAHLAŠTE DO KONCE ÚNORA NA SVÝ...

Důležité

MIKULÁŠ VE ŠKOLCE

Přijde k nám Mikuláš Ve čtvrtek 3. prosince  nás ve školce navštíví Mikuláš s č...

Beránci Berušky Důležité Koťátka Motýlci Mravenečci Slavíčci Sluníčka Žabičky

Adventní čas

Advent Po roce nám opět přichází adventní čas. První adventní neděle (29.listopadu) se ...

Beránci Berušky Důležité Koťátka Motýlci Mravenečci Slavíčci Sluníčka Žabičky

UZAVŘENÍ PRVNÍHO A DRUHÉHO PAVILONU

Z důvodu výskytu pozitivně nakažených spadají naše dva pavilony do karantény. V ...

Beránci Berušky Důležité Slavíčci Sluníčka