Kreslený ptáček Slavík

3. Slavíčci

Třídní vyučující:
Ivana Kocandová
Simona Urbanová
Asistentka pedagoga Michaela Zevlová

MS Jizerská > Třídy > 3. Slavíčci
Kreslený ptáček Slavík

3. Slavíčci

Charakteristika třídy

OTEVÍRACÍ DOBA TŘÍDY

6:30 - 16:30

(od 16:00 jsou zde děti ze čtvrté třídy Sluníček)
(od 16:30 jsou děti spojeny v první třídě Berušek)

 

Tato třída vznikla roku 1990 a od samého začátku sídlí na druhém, oranžovém pavilonu v přízemí. Je to smíšená třída od 3 do 7 let. Cílem této třídy je rozvíjet hudební talent dětí předškolního věku a podchycovat přirozený zájem o hudební činnosti a rozvoj jejich hudebnosti. Děti se hravou formou seznamují se základy hudební výchovy, rytmickými, melodickými a netradičními hudebními nástroji (zvonkohra, metalofon, xylofon, orffovské nástroje) užívaných k doprovodu dětských písní. Hravou formou pomocí pohádek se seznamují s hrou na sopránovou zobcovou flétnu. Tohoto nástroje je využívání jako podpůrného prostředku ke správnému nácviku dýchání a tím k předcházení respiračních chorob horních cest dýchacích. Během celého roku se děti učí písně, při jejichž výběru je vycházeno z charakteristických znaků ročních období, učí se vyjádřit hudbu pohybem pomocí hudebně pohybových her, tanečků a improvizace na hudbu.

 

Vystupují na oslavách mateřské školy, zahájení Adventu, na vítání občánků na městské radnici, v Domově s pečovatelskou službou U Hvízdala, na Vánočním koncertě pro rodiče, při oslavě Dne matek a závěrečném vystoupení pro děti mateřské školy.

 

Řada dětí z této třídy přechází poté do hudební třídy ZŠ Bezdrevská a do Dětského pěveckého sboru Jitřenka v Českých Budějovicích, kde pokračují v úspěšném rozvoji svého hudebního nadání.

Třídní kontakty

Třídní telefon
Třídní email
  • slavici@msjizerska.cz
Vyučující
  • Ivana Kocandová
  • Simona Urbanová
  • Asistentka pedagoga Michaela Zevlová

Galerie

Třídní aktuality

Výlet do Pohádkové kovárny Selibov

Den dětí oslavily děti ze třídy Sluníček a Slavíčků v pohádce, vydaly ...

kovárna pohádka Selibov Výlet ZAJÍMAVOST

Tančíme srdcem

V pátek 22. 4. jsme zažili dopoledne plné pohybu s programem: Tančíme srdcem aneb Tancem ke zdravé...

pohyb Tanec ZAJÍMAVOST

Návštěva základní školy

Dne 23. 3. se byly předškolní děti, které se příští rok chystají zahájit školní dochá...

předškolní děti ZAJÍMAVOST Základní škola

MIKULÁŠ

Dnes k nám do školky zavítal Mikuláš se svou družinou. Andílek dohlížel na ...

Akce